Seurakunnan tilitiedot

Vaasan Osuuspankki, FI49 5670 0840 0641 15

Viitenumerot:

* seurakuntatyö : viite 10016

* katukahvila : viite 10029

Rahankeräyslupa

1.3.2020 voimaan astuneen Rahankeräyslain 863/2019 mukaan uskonnollinen yhdyskunta ei enää tarvitse rahankeräyslupaa kolehdin tms. keräämistä varten omissa tilaisuuksissaan (1§).