Sinä voit auttaa!

 Seurakunta toimii täysin vapaaehtoisten lahjoitusten turvin. Voit antaa oman lahjoituksesi alla olevalle tilille:

Vaasan Osuuspankki, FI49 5670 0840 0641 15

Viitenumerot:

* seurakuntatyö : viite 10016

* katukahvila : viite 10029

 

Kiitos tuestasi!

 

"Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." (2 Kor. 9: 7)

Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. ( Mal. 3:10 )

 Ole siunattu!

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Vaasan Keidas-seurakuntayhtymä yhdistys ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Pohjanmaan poliisilaitos

Luvan numero RA/2019/392

Myöntämisajankohta: 30.04.2019

Keräyksen toimeenpanoaika: 01.05.2019-30.4.2022

Keräyksen toimeenpanoalue: Pohjanmaa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: vuokra, sähkö, lehti-ilmoitukset, tilojen kunnossapidon tarvikkeet, ilmaisten ruokailujen tarvikkeet (lämmin ruoka 2 x vk, kahvit, teet, mehut, maidot), muissa tilaisuuksissa tarvottavat tarjoilut, lasten toimintaan ostettavat materiaalit, musiikkilaitteet, mixauslaitteet, tietokoneet, kulunvalvontalaitteet, vaihdettavat kalusteet, vakuutukset, Teoston maksut, kukat, matot, matkakorvaukset, ulkopuolisten puhujien palkkiot, lahjoitukset hädässä oleville sekä muille yleishyödyllisille yhteisöille.

Aika; jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: 01.05.2019-30.10.2022

Käytännön toimeenpanija: Vaasan Keidas-seurakunta, vastuuhenkilöt