Ruustinnan Blogi

3. loka, 2021

Tällä hetkellä työelämässä puhutaan paljon ihmisten välisestä luottamuksesta. Luottamus on todella tärkeä asia kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa, jossa on tarkoitus toteuttaa jotain asioita yhdessä. Mistä tekijöistä luottamus sitten syntyy tai on syntymättä? Luottamuksen lähtökohtana on ihmisen rehellisyys ja avoimuus. Rehellinen ihminen puhuu totta, eikä valehtele tai syytä muita omasta tekemisestään. Avoimuus lisää luottamuksen kokemista, koska silloin kuulija kokee, että puhuja ei salaa asioita. Työyhteisössä liian vähäinen vuorovaikutus ja viestintä sekä niukka informaatio lisäävät epäilystä siitä, että asioita salataan ja tästä johtuen huhut sekä juorut lähtevät helposti liikkeelle.

Rehellisyyden ja avoimuuden lisäksi kolmas tärkeä asia on olla sanojensa mittainen henkilö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pitää sen, mitä lupaa, vaikka omaksi tappiokseen. Ei siis kannata liian helposti luvata mitään, koska jos usein lupaa, mutta ei pidä lupauksiaan, niin luottamus menee. Kun luottamus on mennyt niin sen takaisin saaminen on tosi haasteellista ja kestää kauan ennen kuin petetty henkilö lähtee jälleen luottamaan sinuun. Ennen kuin lupaat jotain, pohdi, voitko varmasti pitää lupauksen! Älä lupaa mitään, mitä et voi pitää.

Luottamus kasvaa ja kehittyy kannustavassa ja rakentavassa ilmapiirissä, jossa ihmiset tukevat ja arvostavat toinen toisiaan. Täytyy muistaa se, että jokainen tuo mukanaan jotain yhteiseen kohtaamiseen, joten jokaisella osallistujalla on vastuu siitä, minkälaisen ilmapiirin tuo mukanaan: tuotko mukanasi vääränlaisen arvostelun ja kritiikin vai arvostuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä?

Millaiseen ihmiseen Jumala luottaa? Koko länsimainen oikeusjärjestelmä perustuu Raamatun antamaan eettiseen ohjeistukseen lähtien kymmenestä käskystä ja jatkuen Jeesuksen opetukseen ja esimerkkiin sekä apostolien käytännön toimintaan. Edellä esittämäni muutamat luottamuksen syntymisen edellytykset löytyvät kaikki Raamatun lehdiltä ja Jeesuksen opetuksista. Jumalan edessä tulee jokaisen olla avoin ja rehellinen, koska kukaan ei voi salata häneltä mitään. Hän näkee sydämemme syvyyteen. Jumalan edessä ei myöskään kannata lähteä syyttämään toisia ihmisiä omista valinnoistaan tai tekemisistään, koska jokainen ihminen vastaa Jumalan edessä vain omasta itsestään.

Pyhän Hengen ilmoitus Raamatussa näyttää sen, että kun ihminen tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin Herra alkaa heti luottamaan häneen. Niinhän me ihmisetkin usein teemme uusissa ihmissuhteissa – luotamme heti, kunnes toisin osoitetaan. Jumala antaa meille uudelleen ja uudelleen mahdollisuuden nousta jälleen, vaikka olisimmekin pettäneet Hänet. Herra luo meihin uskoa, kannustaa ja rohkaisee jatkuvasti.

Kun menemme Jumala-suhteessa syvemmälle, niin aletaan puhua siitä, keneen Jumala voi luottaa syvemmässä merkityksessä. Raamatussa puhutaan paljon Jumalan uskollisuudesta meitä kohtaan, mutta miten on meidän uskollisuutemme laita Häntä kohtaan. Israelin kansa on meille tänäkin päivänä karu esimerkki siitä, miten he eivät olleet uskollisia Herralleen vaan jatkuvasti lankesivat palvelemaan epäjumalia ja etsimään omaa tietään. Tämä taistelu kulminoituu kahteen keskeiseen asiaan: elämmekö lihan mielihalujen mukaan vain Hengen mukaan. Lihan teot voimme kuolettaa vain elämällä enemmän Hengen vaikutuksessa ja ojentautumalla omassa elämässämme Raamatun sanan ohjeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä vaan se on koko elämän mittainen taistelu. Mitä enemmän annamme aikaa Herralle, sitä enemmän voimme muuttua Hänen kaltaisekseen ja silloin emme enää halua lihan tekoja vaan haluamme Jumalan tahdon ja johdatuksen tapahtumista.

Paavali puhuu siitä, että uskoon tullut on alussa pidemmän aikaa vauvaruokaa nauttiva ja vasta kasvun edetessä uskovan aistit alkavat harjaantua erottamaan hyvän pahasta. Tämä on todella tärkeää tiedostaa seurakunnassa, jotta juuri uskoon tulleille ei anneta liian suuria vastuutehtäviä, koska silloin he voivat langeta sielunvihollisen ansaan eli ylpistyä ja silloin he ovat helppo saalis. Vaikka uskoon tullut olisi maailman mittapuun mukaan työskennellyt kuinka tärkeässä ja suuressa tehtävässä tahansa ennen uskoon tuloa, on hän vauva Kristuksessa ja häntä tulee käsitellä vauvana. Jumalan valtakunnassa on eri meriitit kuin maailman työelämässä.

Jumala kasvattaa uskollisuutta meissä pienten tehtävien kautta. Jos kannamme vastuuta pienissä tehtävissä, Hän voi antaa suurempia tehtäviä. Hengellisen elämän vahva pohja rakennetaan ajan kanssa tottelemalla Herraa ja ojentautumalla Raamatun sanan mukaan omassa elämässä. Jos sallii omassa elämässään vähänkin filunkia, niin kasvu tyssää siihen. Kun Pyhä Henki näyttää meille asioista, joita tulisi panna pois, niin laitetaan ne pois, sillä jos jätämme ne elämäämme, niin ne ovat kasvun esteenä ja voivat lopulta viedä meidän kokonaan pois Jumalan yhteydestä.

 

”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". (1 Piet. 2: 1)

 

Herra haluaa uskoa meille tänäkin päivänä ihmeitä ja Pyhän Hengen voimallisia tekoja, mutta niiden saamiseen tarvitaan uskollisuutta Hänelle ja lihan tekojen pois laittamista. Paavali sanoo, että jos keskuudessanne on esim. riitaa tai puoluemieltä, niin ettekö silloin elä lihan mukaan. Halataan sanan väärentämätöntä maitoa, niin saamme sen kautta kasvaa pelastukseen! Paavali sanoo Uudessa testamentissa, että hän on saanut Pyhältä Hengeltä sen vakuuden, että hän on luotettava. Tämä pistää meidät jokaisen pohtimaan, olenko minä ja sinä Jumalan silmissä luotettava niin, että Hän voisi uskoa minulle ja sinulle asioita…?

3.10.2021 HL

 

19. syys, 2021

Herralla on töitä jokaiselle uskovalle. Pyhä Henki kutsuu erilaisiin tehtäviin ja jakaa armolahjoja niin kuin Hän tahtoo. Me emme voi määrätä Pyhää Henkeä sen enempää kutsun kuin armolahjojenkaan suhteen. Raamattu sanoo kuitenkin, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista, joten saamme anoa ja olla siinä anomisessa aktiivisia.

Pyhä Henki voi ilmaista uskovan sisimmässä kutsun johonkin tiettyyn tehtävään jo jopa vuosia ennen kuin itse asia tulee käytännössä todeksi. Usein kutsu vahvistetaan myös esimerkiksi profetian kautta. Joka tapauksessa uskovan tulisi kuulla hengen kutsu omassa sydämessään. Seurakunnan vastuuhenkilöt ovat aktiivisia myös tarjoamaan erilaisia palvelutehtäviä seurakunnan keskellä, kun ovat nähneet henkilön uskollisuuden ja halun kantaa vastuuta.

Vuosia sitten seurakunnan eräs työntekijä tuli sanomaan minulle, että minun pitäisi ruveta seurakunnan lapsityöntekijäksi. Sanoin hänelle, että ei ole Herra puhunut tästä mitään minulle, ja asia jäi siihen. Tosin rukoilin sen jälkeen asian puolesta, mutta minulle ei tullut Pyhän Hengen vahvistusta asiaan. Pyhä Henki puhuu henkilökohtaisesti, joten en suosittele ketään ryhtymään mihinkään suurempaan tehtävään ilman hengen ilmoitusta. Seurakunnassa on kyllä paljon käytännön tehtäviä, joihin jokainen palvelualtis voi tarttua kuten yleinen siisteys ja siivous, kahvin keitto ja tarjoilu, kirkon tilojen järjestyksessä pitäminen, ihmisten kyyditseminen seurakuntaan, lamppujen vaihtaminen, jne.  Tätä listaa voisi jatkaa aika pitkälle.

Seurakunnassa on myös sellaisia tehtäviä, joiden toteutuminen odottaa Jumalan aikaa, eikä niihin saisi rynnätä oikopäätä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi lähetystyötekijä, sanan opettaja, evankelista ja paimen. Pyhän Hengen armolahjojen kohdalla on hyvä oivallus se, että jos Herra on luvannut jonkun armolahjan, niin se alkaa ilmenemään, kun on Herran aika.

Sananlaskuissa 19: 2 sanotaan: "Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi..." Tässä tuodaan selkeästi esille se, että pitää olla taitoa. Sananlaskujen jae jatkuu:”…ja kiirehtivän jalka astuu harhaan”. Monesti, jos taito ei ole kehittynyt vielä, mutta on hirveä into päällä, niin lähtee omassa voimassa avaamaan ovia, vaikka Herra ei ole vielä antanut käskyä lähteä liikkeelle. Silloin mennään harhaan ja sillä voi olla tuhoisiakin seurauksia. Eräs arvostettu sanan opettaja on sanonut näin: ”Kun et enää millään voi olla lähtemättä, niin lähde vasta sitten”. Tässä on syvä viisaus. Varsinkin sananjulistajien ja lähetystyöntekijöiden tehtäviin tulisi valmistautua riittävästi ja lähteä vasta sitten kun ei voi olla enää lähtemättä.

Pohditaan vähän vielä, mitä tarkoittaa taito hengellisessä työssä. Taito sisältää sekä Raamatun sanan lukemista ja Pyhässä Hengessä ymmärtämistä että käytännön harjoittelua seurakunnan keskellä. Taito kasvaa siis harjoittelun kautta, jota Pyhä Henki ohjaa sanansa kautta. Valmistautuminen johonkin tehtävää voi edellyttää esimerkiksi Raamattukoulun käymistä kuten lähetystyöntekijän tehtävä. Joillakin ammateilla voi helpommin lähteä lähetystyöhön kuten lääkärin tai sairaanhoitajan ammatilla. Jos olet saanut kutsun lähetystyöhön, pitkäisikö sinun hankkia soveltuva ammatti ja/tai käydä lähetystyön keskittyvä linja jossakin Raamattukoulussa?

On kutsusi sitten mikä tahansa, niin mieti, onko sinulla siihen riittävä taito ja jos ei ole, niin valmistaudu.

HL 19.9.2021

18. heinä, 2021

Solmin tässä yhtenä päivänä uuden tuttavuuden ja kun sitten vietimme aikaa yhdessä, niin kävikin ilmi, että me molemmat olemme uskossa. Mikä iloinen yllätys! Keskustelimme kaikenlaisista uskonasioista ja elämänkulusta sekä -haasteista. Löysimme muutamia yhteisiä tuttaviakin matkan varrelta. Kysyin häneltä, missä seurakunnassa käyt tällä hetkellä, johon hän vastasi, että ”en tällä hetkellä missään, mutta luen kyllä Raamattua”.

Aloin pohtimaan, paljonko meillä Suomen maassa on uskovia, jotka eivät käy missään, mutta lukevat kyllä Raamattua. Tulin vähän surulliseksi, koska Raamattu sanoo, että yksinäisen puun on vaikea palaa ja sana kehoittaa meitä käymään säännöllisesti sanan kuulossa ja sitoutumaan seurakuntaan:

 

”…älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.” (Heb. 10: 25)

 

Olen ollut hengellisessä työssä mukana vajaat 50 vuotta ja viimeisten 20 vuoden aikana on itsenään kotona uskovaisten joukot lisääntyneet. Kotona yksin uskovat ovat kaikkein vaarallisimmassa asemassa, koska uskovien yhteys puuttuu ja sanan lukeminenkin jää pois ajan kanssa, kun elämän täyttävät muut mielenkiintoisemmat asiat. Kotonaan yksin uskovien usko hiipuu auttamattomasti ilman uskovien yhteyttä ja sehän onkin paholaisen perimmäinen tarkoitus.

Muistui mieleeni eräs tapahtuma vuosia sitten. Sain sähköpostia vanhalta ystävältä, jonka olin aikoinaan johdattanut uskoon. Hän purki minulle sydäntään sähköpostissa ja syytti Jumalaakin siitä, että hänen avioliittonsa oli kariutunut. Kysyin häneltä, että missä seurakunnassa olette siellä omassa kaupungissanne nyt viimeiset vuodet käyneet. Hän vastasi, että eivät ole vuosiin käyneet missään. Vastasin hänelle, että Jumalaa on nyt turha syyttää mistään, jos te itse olette jääneet pois seurakunnasta.

Kuinka paljon onkaan uskovien joukossa näitä nuoria pareja, jotka ensin rukoilevat into piukassa puolisoa ja sitten kun se saadaan ja tehdään lapsia, niin sitten jätetään Herran palveleminen, kun saatiin mitä haluttiin. Olen nähnyt näitä. Tässä ihan väkisinkin tulee mieleen kysymys, palvelenko Herraa sen takia, että saan Jumalalta asioita lihani tyydytykseen vai palvelenko Häntä sen tehden, että Hän on Jumala.

Seurakunta on turvapaikka, jossa lampaat saavat tervettä opetusta ja vastuutehtäviä sekä kasvavat sitä kautta uskossa ja palvelemisessa. Mikään meidän elämässämme ei saisi viedä uskovaa pois seurakunnan yhteydestä, koska silloin on heikoilla ja sielunvihollinen käyttää kyllä sen tilaisuuden hyväkseen. Tämä ystäväni, jolle tuli avioero, sai armon tehdä parannuksen. Avioliitto oli kuitenkin mennyt, mutta Herra antoi uudistumisen armon.

Onko sinun aika nyt tehdä parannusta ja uudistaa matkaliittosi Herran kanssa? Uudistumiseen tarvitaan sinun askeleesi lähestyä Herraa!

HL 18.7.2021

27. kesä, 2021

Meillä jokaisella on ajatusmaailma, mielen maailma, jossa operoimme kaikenlaista kuten esim. suunnittelemme asioita, harkitsemme erilaisten vaihtoehtojen välillä ja teemme päätökset, miten toimimme elämässämme. Ajatuksissamme voimme myös tehdä synkempiäkin valintoja kuten vihata, katkeroitua, jne. 

Ajatusmaailmamme näkee vain Jumala. Sielunvihollinen ei näe ajatusmaailmaamme, koska se on luotu olento. Sielunvihollinen tosi syöttää meille yhtä ja toista ajatusta, mutta se ei näe ajatuksiamme. Ajatusmaailmamme tulee syöttöjä siis Jumalalta ja sielunviholliselta sekä tietysti myös omalta sielultamme ja  lihaltamme. Meillä jokaisella on ajatusmaailmassamme menossa taistelu, sillä hyvä ja paha taistelevat siellä. Mitä enemmän olemme kyllästettyjä Jumalan hyvällä sanalla, sitä enemmän se täyttää mielemme ja Pyhä Henki saa antaa uskon sieltä. Mitä enemmän liha saa hallita mieltämme, sitä enemmän myös lihan teot alkavat näkyä elämässämme. Uskovan tulisi elää hengen mukaan, eikä lihan mukaan:

"Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää." (Room. 8: 13)

Raamattu antaa meille jokaiselle hyvän neuvon, mitä ja miten tulisi ajatella:

"...kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa...niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne." (Fil. 4: 8.)

Nämä jakeet on hyvä muistaa, kun negatiiviset ajatukset vyöryvät ajatusmaailmaan. Jokainen meistä voi tietoisesti vastustaa kielteisiä ajatuksia  ja siirtää ajatukset myönteisiin asioihin.

"...mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.(Jaakob 4: 7)
 
Jeesus vastusti perkelettä Jumalan sanalla ja se on myös miedän aseemme. Siksi meidän tulee lukea (tai kuunnelle youtubesta!) Jumalan sanaa, jotta se juurtuisi meihin ja voisimme sanalla vastustaa sielunvihollisen syöttämiä ajatuksia. Voimme myös sanoa sille ääneen: Vaikene ja väisty!
Kielillä puhumisesta on myös paljon hyötyä: puhu paljon ääneen kielillä!
 
27.6.2021 HL
22. touko, 2021

"Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä." Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. (Mt. 25: 1-13)

Morsiusneidot odottivat sulhasta hakemaan morsianta. Nämä neidot eivät siis olleet itse morsiamia vaan he olivat morsiusneitoja. Juutalaisen perinteen mukaan sulhanen haki häntä odottavan morsiamen tämän kotoa ennalta arvaamattomana aika eli morsian ei tiennyt koska sulhanen tulee. Usein tämä hakeminen tapahtui yöllä ja siksi morsiusneitojen tuli olla kokoa ajan valmiina. Kun sulhanen tuli ja haki morsiamen niin morsiuneidot lähtivät mukaan tähän juhlakulkueeseen, joka suuntasi kulkunsa sulhasen kotiin. Siellä oli viikon kestävät juhlat.

Tämä on vakava sanan kohta, mikä osoittaa selvästi, että jokainen on vastuussa omasta hengellisestä elämästään ja valvomisestaan.

Aitoa ja henkilökohtaista jumalasuhdetta ei voi viimehetkellä ostaa tai lainata toiselta, silloin kun sulhanen tulee hakemaan morsianta ja morsiusneitoja juhliin. Meillä jokaisella Jeesukseen uskovalla tulee olla oma henkilökohtainen suhde Herraan kunnossa joka päivä. Tämän maailman hyvinvointi, silmäin pyyntö ja elämän korkeus voi sokaista ja vietellä myös uskovat välinpitämättömyyteen. Voimme luisua ajattelemaan, että olenhan minä tässä uskovien joukossa mukana, käyn kokouksissa ja rukoilenkin joskus. Suhde ei ole kuitenkaan tekoja vaan se on Herran tuntemista, Hänen kanssaan seurustelua, Hänen tahtonsa etsimistä sekä parannuksen tekoa joka päivä. Vielä voidaan laittaa lamput kuntoon ja eheyttää suhde Herraan!

Armahda Herra meitä, että pysyisimme yhteydessä Sinuun!

HL 22.5.2021