Hannelen Blogi

Kun ihminen tulee uskoon, ottaa Jeesuksen Kristuksen omaksi Vapahtajakseen, niin ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, pimeyden lapsesta Jumalan lapseksi. Tämä on suurin ihme, mitä koskaan voi tapahtua kenellekään! (Joh. 3: 16) Uskoontulo on maanmerkki, josta alkaa matka uuteen elämään. Matka päättyy eräänä päivänä, kun uskova ihminen ylittää ikuisuuden rajan. Matka on siis alkanut jokaisella, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen.

Uskoontulossa ihminen tunnustaa syntinsä ja halunsa tehdä parannuksen sekä ilmaisee halunsa seurata Jeesusta. Parannuksen teko tarkoittaa vanhan johtajan hylkäämistä ja uuden johtajan seuraamista. Ennen sielunvihollinen johdatti ihmistä, mutta henkilökohtaisen uskoontulon jälkeen Jeesus haluaa johdattaa ihmistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisestä tulisi synnitön! Vapautettu ihminen valvoo omaa tilaansa, eikä anna synnille sijaa elämässään. Jos hän tekee syntiä, niin hän pyytää heti anteeksi Herralta ja tekee parannuksen.

Raamatun sanonta, ”synnin orja”, tarkoittaa sitä (Joh. 8: 34), että ennen uskoontuloa ihminen harjoitti jatkuvasti syntiä tavalla ja toisella, mutta kun Jeesus vapauttaa synnin siteestä, ihminen ei enää harjoita entisiä syntejään vaan valvoo itseään. Pyhä Henki muistuttaa, jos hän lankeaa johonkin syntiin ja kehottaa aina tekemään parannuksen ja seuraamaan Jeesusta. Uskova ihminen on siis edelleen vajavainen, mutta hän on ottanut elämäänsä vastaan armon.

Raamatun mukaan henki ja liha ovat toistensa vihollisia; henki janoaa taivaallisia ja liha etsii maallista tyydytystä himoilleen. Mitä enemmän Raamatun sana ja Pyhän Hengen osallisuus saavat sijaa uskovan ihmisen sydämessä, sitä enemmän uskovan on mahdollista muuttua. Minkälaisiksi me muutumme, mikä on meidän tavoitteemme? Raamatun mukaan meidän tulisi muuttua Kristuksen kaltaisuuteen! Paavalin kirjeessä Galatalaisille (4: 19) sanotaan ”…kunnes Kristus saa muotoa teissä…”.

On hyvä muistaa, että liha ei koskaan pyhity (Room. 3: 20) ja tästä johtuu se, että meillä jokaisella tulee olemaan koko elämän pituinen taistelu lihaa vastaan…”Sillä jo te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää” (Room. 8: 12)!

Jos olet ottanut Jeesuksen elämäsi Herraksi, olet matkalla pelastukseen. Jumala on siirtänyt sinut pimeydestä valkeuteen, kun olet tullut uskoon, mutta lopullinen pelastus on totta sitten, kun olet perillä taivaassa. Tämä totuus innostakoon meitä jokaista valvomaan omaa tilaamme ja tekemään päivittäin parannusta, jotta eräänä päivänä pääsisimme perille! Raamattu ei turhaan kehoita ”…valvokaa ja rukoilkaa…”

4.8.17 HL

Demokratialla tarkoitetaan kansanvaltaa, mikä suomalaisessa järjestelmässä tarkoittaa edustuksellista kansanvaltaa, missä suomalaiset valitsevat kuntavaaleilla jäsenet kuntien valtuustoihin ja eduskuntavaaleilla kansanedustajat eduskuntaan. Demokraattinen päätöksenteko on yksinkertaisimmillaan sitä, että äänivaltaiset äänestävät jostakin asiasta ja se vaihtoehto, mikä saa eniten ääniä, vaikka yhdenkin äänen enemmän kuin muuta vaihtoehdot, voittaa.

Niin kauniilta kuin tämä demokratia tuntuukin, niin siihen liittyy aina kuitenkin myös manipuloinnin mahdollisuutta, sillä ennen äänestystä voivat jonkun tietyn vaihtoehdon edustaja kiertää maat ja mannut puhuen ihmisiä ympäri asian puolesta ja kääntää joka ainoan kiven, jotta oma ehdotus saisi kannatusta. Kun tähän sitten vielä lisätään suoranainen tietämättömyys ja valehtelu, niin lopputulos on vähintäänkin arveluttava. Tässä ympäripuhumisessa vedotaan ihmisten tunteisiin, järkeen ja ties mihin muuhunkin. Amerikkalaisesta järjestelmästä olemme juuri saaneet jokainen voimakkaan kokemuksen tämän suhteen, mikä ei varmasti ihan heti meiltä unohdu. Kristillinen seurakunta on Jumalakeskeinen, Kristuskeskeinen, ei demokraattinen Raamatun antaman kuvan mukaan.

Kun puhutaan kristillisestä seurakunnasta, niin heti alkuun on sanottava, että Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, missä seurakunta tai vanhimmisto olisi demokraattisesti äänestänyt ja sen perusteella tehty päätöksiä. Uudessa testamentissa heitettiin kyllä arpaa ja rukoiltiin, että ”…Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut…” (Apt. 1: 24). Tässä oli tilanne, missä Juudaksen paikalle apostolien joukkoon oli asetettu ehdolle kaksi henkilöä, ja heistä heitettiin arpaa.

Apostolit valitsivat jokaiselle perustamalleen seurakunnalle vanhimmat johtamaan seurakuntaa (Apt. 14: 23). Paavali jätti Tiituksen Kreetaan sitä varten, että Tiitus asettaisi joka kaupunkiin vanhimmat, joiden kriteereistä Paavali myös antoi tarkat ohjeet Tiitus 1: 6-9.Tässä kohdassa käy hyvin ilmi se, että vanhimmat ovat seurakunnan kaitsijoita eli johtajia, joilla on vastuu seurakunnasta Jumalan edessä. Hebrealaiskirjeessä 13: 17 kehoitetaan seurakuntalaisia olemaan kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen. Samassa yhteydessä pyydetään seurakuntalaisia rukoilemaan vanhimpien edestään!

Jos pohditaan sanaa, vanhin, niin tämä sana jo kertoo siitä, että henkilö on kauan vaeltanut Herran kanssa tuulessa ja tuiskussa….Tim 1: 3-13…seurakunnan katsijaksi ei saa valita äskenkääntynyttä ettei hän paisuisi ja lankeaisi…

Vanhimmilla on vastuu seurakuntalaisista ja siitä ketkä palvelevat ja missä he palvelevat. Ketään ei saa ottaa liian nopeasti liian suureen vastuuseen, koska silloin on suuri vaara paisua ja langeta vihollisen ansaan.

Raamatun ilmoituksen mukaan siis seurakuntaa johtaa vanhimmat, kaitsijat, joiden on tehtävä tili Jumalalle. Koska emme ole demokraattisessa mallissa vaan teokratiassa, Kristuskeskeisyydessä, niin vanhimmat ovat vastuussa seurakunnasta, sen missiosta, visiosta, toiminnasta, seurakuntalaisista, jne. Mikä on seurakuntalaisten tehtävä?  Rukoilla vanhimmiston puolesta, olla kuuliaisia ja totella (Hebr. 13:17).

Demokraattisessa järjestelmässä on aina olemassa oppositio, joka haukkuu vallassa olevia puolueita esim. eduskunnassa ja myös kunnallispolitiikassa. Kristuskeskeisessä seurakunnassa ei saa olla näin!Kristuskeskeisessä seurakunnassa kaikki ovat samassa veneessä ja samalla puolella sekä taistelevat saman uskon puolesta!

Tähän kohtaan sopii mahdottoman hyvin tämä raamatunlause: Room. 12:2älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta!

Vaikka me toimimme jokainen työssä ollessamme tämän maailman järjestelmän mukaan, niin me emme saa tuoda sitä seurakuntaan! Seurakunnassa lähdetään Raamatun ohjeen mukaan siitä, että Jumala puhuu vanhimmille ja näyttää mistä mennään ja minne mennään. Vanhimmistossa ei äänestetä vaan rukoillaan niin kauan, että kaikki ovat samaa mieltä. Vanhimmisto voi antaa seurakunnan johtajalle viimeisen sanan tiettyihin asioihin ja tämä osoittaa suurta luottamusta johtajuutta kohtaan.

Seurakuntalaiset eivät siis taistele vanhimmistoa vastaan vaan vanhimmiston puolesta ja yhdessä vanhimmiston kanssa! Seurakuntalaisilla on suuri vastuu rukoilla! Seurakunta ei ole kenenkään yhden henkilön show vaan kaikkien yhteinen työ.

Vanhimmisto valitsee seurakuntaan ihmisiä erilaisiin tehtäviin sen mukaan, miten seurakuntalaiset ovat osoittaneet uskollisuutta, intoa, Pyhän Hengen lahjoja, ja yleensä hengellistä kasvamista. Raamattu sanoo Mt. 25: 23 …vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. 

2 Kor. 10: 18…se ei ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

 

MP3-soitin
00:00
/
00:00

Mitä tai ketä meidän pitäisi kunnioittaa, kenelle olla kuuliainen ja alamainen?

Seuraavassa muutamia Raamatunkohtia pohdittavaksi:

-          Isä, Poika ja Pyhä Henki

* Joh. 5:23 Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on Hänet lähettänyt.

* Sananl. 3:9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi.

* Jaakob 4: 7 ” Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee”

* 1 Sam. 15: 22 ” Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta.”

 

-          isä ja äiti

* 2. Moos. 20:12 ja 5. Moos. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa.

 

-          esivalta, esimies

* Room. 13: 1-2 ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.”

* Tiitus 3: 11 ”Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit.”

* 1 Piet. 2: 13 ”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi…”

*  1. Piet. 2: 18 ”Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.”

 

-          seurakunnan johtaja ja vanhimmat

* Hebr. 13: 17 ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sen ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä.”

 

-          kaikki ihmiset

* 1 Piet. 2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta

Jumala ei säästä uskovia ihmisiä sairauksilta, onnettomuuksilta eikä kuolemasta. Jos keskitytään hetkeksi sairauksiin. Kun Eeva ja Adam lankesivat syntiin, niin silloin tuli kuole ihmiskunnan elämään (1 Moos. 3:3), mikä tarkoitti sitä, että ikuinen nuoruus loppui ja ihmisen keho alkoi raihnaistumaan. Tiede osoittaa, että tällä hetkellä käänne ihmisen kehon soluissa tapahtuu siinä vähän yli kolmikymppisenä, minkä jälkeen alkaa siis laskusuhdanne, mikä toisilla on hitaampaa ja toisilla nopeampaa. Ihmisestä itsestään riippuu hyvin paljon se, miten nopeasti hänen solunsa menettävät nuoruuttaan ja toisaalta tähän vaikuttavat myös perintötekijät.

Jumala on luonut virukset ja bakteerit, ei saatana. On olemassa ”hyviä” ja ”huonoja” viruksia ja bakteereita. Kun minä saan viruksen aiheuttaman flunssan, en heti ensimmäiseksi ajattele, että nyt saatana hyökkää minua vastaan, vaan otan C-vitamiinia, Sinkkiä ja mahdollisesti mustaviinimarjamehua ja pysyn visusti peiton alla – tauti menee ohi noin kolmessa päivässä. Tietysti myös rukoilen, että Herra anna tämän mennä ohi ja äkkiä.

Viruksiin ei auta antibiootit, joten niiden käyttäminen virustaudissa on aivan turha. Toinen juttu on sitten esim. angina, mikä taas on bakteerin aiheuttama tauti, johon käytetään yleensä antibioottia. Kevyemmistä sairauksista voidaan mainita vielä esim. ripulitaudit, tulehtuneet haavat, korvatulehdukset, virtsatietulehdukset ja silmätulehdukset. Nämä ovat kaikki bakteerien aiheuttamia ja näihin käytetään yleisesti antibiootteja.

Antibioottien käyttö on sikäli ongelmallista, että mitä enemmän antibiootteja käytetään, sitä resistentimmiksi ne kehittyvät, mikä tarkoittaa sitä, että bakteerit erikoistuvat ja entinen antibioottiannos ei enää riitä tai entinen antibiootti ei enää riitä kun bakteeri kehittyy. Antibioottien käyttöä pitäisi siis tarkasti harkita koko maailmassa: mitä enemmän käytetään antibiootteja sitä enemmän bakteerit erikoistuvat ja tästä syystä antibiootit eivät enää vaikuta, mistä johtuen kehitetään uusia antibiootteja kehittyneemmille bakteereille. Tämä on loputon kierre.

Jokainen meistä on syntynyt johonkin sukuun, jossa on tämän mennessä varmaan ollut yksiä jos toisiakin tauteja, mitkä vaikuttavat meidän perimässämme. Tietyt taudit periytyvät selvemmin/herkemmin ja toisiin voidaan sanoa, että henkilöllä on alttius sairastua suvun perimän perusteella. On myös tauteja, jotka kulkevat suvussa vain miespuolisissa tai naispuolisissa henkilöissä ja joskus tauti hyppää yhden sukupolven yli ja esiintyy vasta seuraavassa sukupolvessa.

Seuraavaksi tarkastellaan tauteja, jotka olemme itse itsellemme aiheuttaneet ja silloin puhumme aika usein elintasosairauksista. Jos elät epäterveellistä elämää, niin sen seurauksena sinulle tulee väistämättä tauteja, jotka eivät ole saatanan eikä Jumalankaan lähettämiä vaan ihan ihmisen itsensä aikaansaamia. Otetaan esimerkiksi tupakointi. Pekka Puskan mukaan (entinen THL:n johtaja) joka toinen tupakoiva kuolee tupakkaan. Tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee Suomessa keskimäärin 5 000 ihmistä joka vuosi. Määrä on enemmän kuin Suomessa vuoden aikana huumeiden, alkoholin, liikenneonnettomuuksien, aidsin, itsemurhien ja murhien seurauksena kuolleiden määrä yhteensä. Joka kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama ja joka viiden sydän- ja verenkiertoelinten sairaus on aiheutuu tupakoinnista. (www.thl.fi)

 

Keskimäärin tupakointi lyhentää elinikää kahdeksan vuotta. Maailmanlaajuisesti tupakoinnin seurauksena kuolee joka vuosi noin 4 miljoonaa ihmistä. Teollisuusmaissa tupakka on syynä lähes joka kuudenteen kuolemantapaukseen. Tupakointi vaikuttaa koko kehoon ja on keuhkosyövän lisäksi vaikuttamassa useisiin muihinkin syöpiin (mm. virtsarakon syöpä, kurkunpään syöpä, ruokatorven syöpä ja haimasyöpä). Suurin osa tupakoinnin aiheuttamista kuolemista johtuu kuitenkin sydän- tai aivoinfarktista. Tupakointi lähes kaksinkertaistaa sydäninfarktin riskin. Tupakointi on sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen taustalla. Tupakoitsijan riski kuolla alle 65-vuotiaana on kaksinkertainen tupakoimattomaan verrattuna. (www.terve.fi)

 

Alkoholisyyt ovat olleet jo useita vuosia työikäisten yleisimpiä kuolemansyitä sekä miehillä että naisilla, ja luvut ovat korkeita myös koko väestöllä. Alkoholikuolemiin lasketaan sekä alkoholiperäiset taudit että tapaturmainen alkoholimyrkytys. Tilastokeskuksen vuoden 2013 tilaston mukaan kaikista alkoholikuolemista viidennes johtui alkoholimyrkytyksistä ja loput alkoholin aiheuttamista sairauksista, lähinnä maksa- ja sydänsairauksista. (www.stat.fi, www.tilastokeskus.fi)

Lihavuus aiheuttaa monia sairauksia. Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle, esimerkiksi vatsaonteloon. Suomalaisista aikuisista miehistä normaalipainon ylittää kaksi kolmasosaa ja naisista runsas puolet. Vähintään merkittävästi lihavia (painoindeksi vähintään 30 eli vähintään15 kilon ylipaino) sekä miehistä että naisista on kaksi kymmenestä. Lihavuus johtuu aina siitä, että kaloreiden saanti ruoasta on pitkään suurempi kuin energiankulutus. Seuraavassa kuviossa Markku Pekurinen esittänyt sairauksia, joihin osasyynä on lihavuus. Kuten kuviosta voidaan havaita ja kaikesta edellä käsitellystä, on ihmisellä itsellään suurin vastuu omasta terveydestään ja siitä on turha syyttää ketään muuta. Lihavuus on osasyynä useisiin sairauksiin kuten esimerkiksi tyypin 2 diabetes, aivohalvaus, verenpainetauti, rasitusrintakipu, kihti, sappikivitauti ja sydäninfarkti.  (www.thl.fi).

 

Mielen häiriöt ja sairaudet

Vuosittain 1,5 prosenttia suomalaisista sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Ainakin joka kymmenes tai ehkä jopa joka viides suomalainen kokee elämänsä varrella ainakin yhden vakavan masennusjakson.

Terveen ja hyvin voivan on usein vaikea käsittää psykoottista ihmistä sairauteen liittyvien ajattelun vaikeuksien vuoksi. Esimerkiksi skitsofreniaa sairastava saattaa uskoa todeksi asioita, joita muut eivät havaitse tai pidä totena. Aistimukset tuntuvat todelta, koska niiden taustalla on aivojen toiminnan häiriöitä tai muistikuvia traumaattisista tapahtumista. Tämä hämmentää potilasta ja voi aiheuttaa voimakkaita pelkoja tai johtaa lähes täydelliseen sosiaaliseen eristäytymiseen.

Olisi äärimmäisen tärkeää, että kotona puhuttaisiin paljon ja käsiteltäisiin asioita rauhallisesti sekä asiallisesti, opetettaisiin lapsetkin pienestä pitäen kohtaamaan puhumalla vaikeita asioita. Asioiden lakaisu maton alle ja mykkäkoulut vain pahentavat.

Jokainen ihmisen mielenterveys järkkyy, jos tulee liikaa kuormaa!

Yksinkertainen totuus on se, että jokainen ihminen kohtaa elämänsä aikana sairauksia tahtoi sitä tai ei ja riippumatta siitä onko uskossa vai ei!!!

 

Riivaajien aiheuttamat tilat

Raamatusta löydetään henkilöitä, jotka olivat riivattuja esim. mies jossa oli legio (Markus 5: 9). Kun Jeesus ajoi legion ulos miehestä, niin tämä tuli ihan terveeksi ja ymmärrys palasi.  Jos ihminen on riivattu niin se saattaa vaikuttaa sairaudelta, vaikka kyseessä onkin henkivalta. Tämä on esimerkki siitä, miksi me tarvitsemme seurakunnissa todella paljona henkien tunnistamisen arvolahjoja (1 Kor. 12: 10).

Esimerkkinä Paavalin kokemus Apt. 16:17 missä hän käskee hengen ulos eräästä miehestä, joka oli päiväkausia kulkenut heidän perässään ja julistanut "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien." Paavali ajoi hengen ulos. Voidaan tietysti pohtia mikä tässä oli väärää: miehessä ollut henki koroitta apostoleja, Jumalan Pyhä Henki koroittaa aina Jeesusta eikä ihmisiä

Matteus 17: 21…”Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla” Tässä oli kyse riivaajan ulos ajamisesta

Jumala ei kosta meille mitään sairauksilla!Tämä käy ilmi Raamatusta esim. Jobin kirjasta, missä Jumala antoi Saatanalle luvan rusikoida Jobia, vaikka Job oli vanhurskas mies. Vanhan testamentin aikaa oli vallalla käsitys, että sairaudet tulivat ihmisille sen takia, että Jumala rankaisi ihmistä synnistä. Koettelemusten jälkeen Herra nuhteli Jobin ystäviä, koska he olivat puhuneet väärin, mutta siunasi Jobia kaksinkertaisesti:

Jo 42: 10. ”Ja kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän, kuin hänellä ennen oli ollut.”

Tässä yhteydessä on pakkoa sanoa, että Jotkut sairaudet ovat synnin seurausta esim. sukupuolitaudit. Ihminen joutuu kantamaan tekojensa seuraukset vaikka tulisi uskoon!

 

Jeesus Kristus kantoi ristillä syntimme ja sairauteemme!

Jesaja 53: 4 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”

Jae 10: Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella.

Jeesus Kristus kantoi meidän sairautemme ristin puulle ja Hän lupaa, että hänen haavainsa kautta me olemme parannettuja. Saamme siis rohkeasti rukoilla terveyttä!

Jaakob 5: 14-15 ”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.”

Kun luetaan Jeesuksen toiminnasta evankeliumeissa, niin epäusko nousee sieltä ainoaksi tekijäksi, mitä vastaan Jeesuskin oli voimaton Matt. 13: 58 ”Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.” Tämä epäusko kohdistui kuitenkin suoraan Jeesukseen ei parantamiseen ja tässä on selkeä ero.

Kathryn Colmanin kokouksissa parantui ihmisiä, jotka eivät olleet edes uskossa!!!

 

Jeesus antoi käskyn opetuslapsilleen, joka on vielä voimassa:

Jeesus antoi myös opetuslapsille vallan parantaa sairaita. Kun Jeesus lähetti opetuslapset työhön, Hän sanoi Matteus 10: 8 ”…Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”   

Markus 3: 15  ”… ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia.”

Apt. 8:6 Filippus 7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

Joh. 14: 12 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö”

Paavali opettaa Korinttolaiskirjeessä 1 Kor 12: 9 toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;

Rukoillaan sairaiden puolesta, pyydetään henkien erottamisen ja terveeksi tekemisen armolahjoja ja kaikkia hengen lahjoja seurakunnan rakentumiseksi! Kun me toimimme sanan mukaan, niin Herra tekee aina oman osuutensa!

 25.12.2016 HL