Tietosuojaseloste

HENKILÖREKISTERISELOSTE

VAASAN KEIDAS-SEURAKUNTA YHDISTYS RY

 

Rekisterinpitäjä

Yhdistyksen nimi                Vaasan Keidas-seurakunta yhdistys ry

Osoite                                 Varastokatu 7, 65100 Vaasa

Y-tunnus                             1074480-4

Puhelin                                050-5750559

Sähköposti                          toimisto@keidas-seurakunta.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi                                    Hannele Laaksonen

Osoite                                 Varastokatu 7, 65100 Vaasa

Puhelin                                050-5750559

Sähköposti                          toimisto@keidas-seurakunta.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus
* Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
* Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
* Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite
Postinumero, Postitoimipaikka, Ammatti, Koulutus, Asuinmaa, Kansalaisuus, Kieli

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään:
* Henkilöltä itseltään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
* Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö
* Palvelussa ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojaus
* Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu.
* Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla
* Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
* Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
* Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
* Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Varastokatu 7, 65100 Vaasa

* Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
* Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
* Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 Päivitetty 31.3.2019 HL

Jaa tämä sivu